Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
TurkishClass101.com Blog
Learn Turkish with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Advanced Turkish Words Worth Learning

Thumbnail

Have you completed the intermediate level in your Turkish studies? Would you like to continue improving your language skills in order to stand out and impress native speakers? 

Then you’ve hit the bullseye! You’re at the right address. 

In this article, we will introduce you to all of the essential advanced Turkish words you should know. This includes general vocabulary for everyday life, as well as words related to academia, business, the legal system, and medicine. At the end, we’ll also show you several words you can incorporate into your essays or writing tests to score higher. 

Learning these advanced Turkish vocabulary words will require more diligence and effort, but if you stay focused on the target, you’ll reap the fruits of your hard work.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Turkish Table of Contents
  1. Advanced Words for Everyday Life
  2. Advanced Academic Vocabulary
  3. Advanced Business Vocabulary
  4. Advanced Medical Vocabulary
  5. Advanced Legal Vocabulary
  6. Advanced Vocabulary for Essay Writing
  7. Raise the Bar with TurkishClass101

1. Advanced Words for Everyday Life

First, let’s look at advanced Turkish words you’ll find useful in your day-to-day interactions with native speakers. We have categorized these words based on part of speech and included an example sentence for each one. 

Nouns

MadenTürkiye’nin en büyük altın madeni Kışladağ altın madenidir.
MineThe Kışladağ gold mine is the largest gold mine in Turkey.

KapşonKapşonunu geçir; dışarıda hava soğuk.
HoodPut your hood up; it’s cold outside.

MaddeMaddenin üç hali vardır: sıvı, gaz ve katı.
MatterMatter has three states: liquid, gas, and solid.

MazeretDersi kaçırdım ama geçerli bir mazeretim vardı.
ExcuseI missed the class, but I had a legitimate excuse.

CiddiyetHayatın ciddiyetini yeni fark etti.
Seriousness(S)he just realized the seriousness of life.

ÇareÖlümden başka her şeyin bir çaresi vardır.
RemedyThere is a remedy for everything except death.

Adjectives

CimriHenry çok cimri bir insandır.
StingyHenry is a very stingy person.

Art niyetliOndan uzak dur; o çok art niyetli biri.
MalevolentStay away from him/her; (s)he is a very malevolent person.

MarifetliO el işlerinde çok marifetlidir.
Skillful(S)he is very skillful with handicrafts.

MasumBence o masum; ben ona inanıyorum.
InnocentI think (s)he is innocent; I believe him/her.

SuçluO suçlu bulundu ve ceza aldı.
Guilty(S)he was found guilty and was sentenced.

Aç gözlüMary hep daha fazlasını ister; o çok aç gözlüdür.
GreedyMary always wants more; she is very greedy.

Adverbs

CesurcaTebrik ederim, cesurca her şeyi söyledin ona.
BravelyCongratulations, you bravely said everything to him/her.

CömertçeTüm parasını cömertçe ağlayan çocuğa verdi.
Generously(S)he gave all his/her money generously to the crying boy/girl.

Ciddi bir şekildeBu konuyu ciddi bir şekilde düşünmeni istiyorum.
SeriouslyI want you to think about this subject seriously.

Tam olarakTam olarak nerede olduğunu bilmek istiyorum.
ExactlyI want to know exactly where you are.

Verbs

EleştirmekEleştir ama lütfen yapıcı ol.
To criticizeCriticize, but please be constructive.

FısıldamakKardeşim annemin duymasını istemediği için kulağıma yavaşça fısıldadı.
To whisperMy sibling whispered softly in my ear because (s)he didn’t want my mom to hear.

EşleştirmekAşağıdaki kelimeleri tanımları ile eşleştirin.
To matchMatch the words below with their definitions.

Tepki vermek/göstermekBu duruma aşırı tepki gösteriyorsun.
To reactYou are overreacting to this situation.

KarşılaştırmakBu iki tabloyu karşılaştırman gerek.
To compareYou need to compare these two tables.

KatlamakKazaklarını bavula koymadan önce katla lütfen.
To foldPlease fold your sweaters before you put them in the suitcase.

AşırmakMutfaktan bir tane kurabiye aşırdım.
To stealI stole a cookie from the kitchen.

FırlatmakTopu yukarı fırlattım ama pencereye çarptı.
To throwI threw the ball up, but it hit the window.

SarkmakKollarınızın omuzlarınızdan serbestçe sarkmasına izin verin.
To dangle fromLet your arms dangle freely from your shoulders.

2. Advanced Academic Vocabulary

Do you plan to attend university in Turkey? Then you’ll greatly benefit from learning these advanced Turkish words related to academia. These words will help you understand lectures, write essays, and perform well on tests. 

Nouns

TezTezinizi yazarken net cümleler kullanın.
Thesis / PaperUse clear sentences when writing your thesis/paper.

MakaleMakale yazarken alıntılama kurallarına dikkat etmen gerekir.
ArticleWhen writing an article, you should pay attention to the rules of citation.

AraştırmaAraştırma konun nedir?
ResearchWhat is your research topic?

TaslakMakaleni yazmadan önce bir taslak oluşturmalısın.
OutlineBefore you write your article, you should create an outline.

AnketBu araştırma için on tane anket yaptım.
SurveyI did ten surveys for this research.

Kanıt / DelilTeorini ispatlamak için kanıt sunman gerekir.
EvidenceTo prove your theory, you have to provide evidence.

AlıntıLütfen alıntı kurallarına dikkat et.
CitationPlease pay attention to the citation rules.

VeriVerileri göndermeniz gerekiyor.
DataYou need to submit the data.

SunumAraştırmam ile ilgili bir sunum yapacağım.
Presentation  I will make a presentation about my research.

ProjeBitirme projemi yarın teslim etmem lazım.
ProjectI have to deliver my graduation project tomorrow.

TabloVerileri Excel tablosuna aktarmak gerekiyor.
TableIt is necessary to transfer the data to the Excel table.

SatırTablo 50 satırdan oluşmaktadır.
RowThe table consists of 50 rows.  

SütunTablo 50 sütundan oluşmaktadır.
ColumnThe table consists of 50 columns.  

Verbs

GöstermekBu çalışmanın sonuçlarını göstermek gerek.
To demonstrateIt is necessary to demonstrate the results of this study.

İçermekBu dosya tüm verileri içermektedir.
To include / To involveThis file includes all the data.

Analiz etmekAnaliz etmeden sonuca varamazsın.
To analyzeYou can’t come to a conclusion without analyzing it.

ÇözmekBu soruyu çözmek için tam 20 dakika harcadım.
To solveI spent 20 minutes solving this question.

Deney yapmakDeney yapmak için laboratuvara gidiyorum.
To experimentI’m going to the lab to do an experiment.

SunmakYarın projemi sunacağım.   
To present  I will present my project tomorrow.

ÖlçmekTabloyu oluşturmak için önce malzemeleri ölçmek lazım.    
To measureIn order to create the table, we first need to measure the materials.

YorumlamakÖncelikle bu rakamları yorumlamak lazım.     
To interpretFirst of all, these numbers should be interpreted.

Kontrol etmekKendini kontrol etmeyi öğrenmelisin.
To controlYou have to learn to control yourself.

TartışmakBilim adamları bu konuyu kendi aralarında tartıştılar.
To discussScientists discussed this topic among themselves.

KanıtlamakO hipotezini kanıtladı.
To prove(S)he proved his hypothesis.

EtkinleştirmekŞifreni etkinleştirmeyi unutma!
To activateDon’t forget to activate your password.

A Wman in a Graduation Cap and Gown, Smiling and Holding a Diploma

3. Advanced Business Vocabulary

Impress your colleagues by using the following advanced Turkish vocabulary words related to the business world. 

Genel müdürlükGenel müdürlük başka bir yere taşındı.
HeadquartersThe headquarters moved to another location.

VizyonÇalıştığım şirket vizyonunu geliştiren bir şirket olduğu için çok şanslıyım.
VisionI’m very lucky that the company I work for is a company that enhances its vision.

MisyonBir şirketin vizyonu kadar misyonu da önemlidir.
MissionA company’s mission is as important as its vision.

Mission Impossible: Rogue Nation Image

StratejiPandemi dolayısıyla satış stratejimizi değiştirmemiz gerek.
StrategyBecause of the pandemic, we need to change our sales strategy.

KârBu yılki kâr marjımız %10 daha yüksek.   
ProfitOur profit margin is 10% higher this year.

YatırımBu yıl yatırımlarımızı artırmamız lazım.
InvestmentThis year, we need to increase our investments.

FonYeterince fonumuz yok.
FundWe don’t have enough funds.

MasrafSabit masraflarımızı düşürmemiz gerek.
ExpenseWe need to reduce our fixed costs.

MaliBu yıl mali açıdan güçlüyüz.
FinancialThis year, we are strong in terms of finances.

Faiz oranıFaiz oranları düştü.  
Interest rateInterest rates have dropped.

VarlıkAraçlar sabit varlık olarak kabul edilir.
AssetVehicles are considered fixed assets.

MalBu mallar için büyük bir depoya ihtiyacımız var.
Merchandise / GoodsWe need a large warehouse for these goods.

MalzemeMalzeme ihtiyaç listesi üzerinde çalışıyorum.
MaterialI am working on a material requirements list.

EnvanterYarın envanter sayımı yapılacak.
Inventory  There will be an inventory count tomorrow.

DepartmanSatınalma departmanında çalışıyorum.
DepartmentI work in the purchasing department.

MuhasebeBordro kesintilerinizi muhasebe departmanına sorabilirsiniz.
AccountingYou can tell the accounting department about your payroll deductions.

İnsan KaynaklarıÖzgeçmişinizi insan kaynakları departmanına gönderin.
Human ResourcesSend your CV to the human resources department.

SatışSatış hedeflerimizi belirledik.
SalesWe determined our sales goals.

Satın almaOnların merkezi bir satın alma departmanları var.
PurchasingThey have a central purchasing department.

SözleşmeYeni bir satış sözleşmesi yaptık.
ContractWe made a new sales contract.

4. Advanced Medical Vocabulary

Another set of important words in Turkish for advanced learners is medical vocabulary. Whether you plan to attend medical school in Turkey or happen to find yourself in the ER during your travels, knowing these words and terms will prove quite useful. 

Nouns

Acil servis Baş ağrım beni öldürüyordu, bu yüzden acil servise gitmem gerekti.
Emergency roomMy headache was killing me, so I had to go to the emergency room.

Yoğun bakım Teyzem henüz yoğun bakımdan çıkmadı.
Intensive careMy aunt has not left intensive care yet.

Ameliyathane Ameliyat için beni ameliyathaneye götürmek üzereler.
Surgery roomThey are about to take me to the surgery room for the operation.

Tansiyon Tansiyonum yüksek; hemen hastaneye gitmem lazım.
Blood pressureMy blood pressure is high; I have to go to the hospital.

Alerji Baharda alerji belirtileri artıyor.
AllergyAllergy symptoms increase in the spring.

A Doctor Pointing to Something on a Clipboard that a Nurse Is Holding

Bağışıklık Bağışıklık sistemini güçlü tutman gerek.
ImmunityYou need to keep your immune system strong.

Röntgen Acilen röntgen çektirmem gerekiyor.
X-rayI urgently need to get an X-ray.

Kalp krizi Arkadaşım yakın zaman içinde kalp krizi geçirdi.
Heart attackMy friend has recently had a heart attack.    

Kanser Amcam kanserden öldü.  
Cancer  My uncle died of cancer.

Ameliyat Ameliyat gayet başarılı geçti.
SurgeryThe surgery was very successful.

Anestezi Ameliyat genel anestezi ile yapıldı.
AnesthesiaThe surgery was carried out under general anesthesia.

Teşhis Sam’in teşhisinde çok geç kaldılar.
DiagnosisThey were too late for Sam’s diagnosis.

Travma Okulda çıkan yangının ardından öğrenciler travma tedavisi gördü.
TraumaThe students were treated for trauma after the fire at school.  

Yara Şaşırtıcı bir şekilde, yara kendi kendine iyileşti.
WoundTo my surprise, the wound healed itself.

Tedavi O kanser tedavisi görüyor.
Treatment(S)he is getting cancer treatment.

Reçete Doktor reçete yazdı mı?
PrescriptionHas the doctor written a prescription?

Yan etki Bu ilacın bilinen bir yan etkisi yoktur.
Side effectThis medicine has no known side effects.

  Aşı Corona aşısını uzun bir süre bekledik.
VaccineWe have waited for the Coronavirus vaccine for a long time.

  İğne Doktor başımın ağrısı için iğne yaptı.
InjectionThe doctor gave me an injection for my headache.

Adjectives

Bulaşıcı Corona bulaşıcı bir virüstür.
ContagiousThe Coronavirus is a contagious virus.

Steril Ameliyathaneler mutlaka steril olmalı.
SterileSurgery rooms must be absolutely sterile.

5. Advanced Legal Vocabulary

As you approach an advanced level in Turkish, you’ll benefit from picking up at least a few words related to the legal system. This will allow you to follow the news with greater ease, engage in more complex conversations, and even avoid unfortunate misunderstandings. Here’s the advanced legal vocabulary in Turkish you should start learning: 

Nouns

HukukHukuk önünde herkes eşittir.
LawEveryone is equal before the law.

AdaletAdalete inanıyorum.
JusticeI believe in justice.

A Gavel, Some Thick Books, and a Scale

İnsan haklarıİnsan hakları hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.
Human rights  They know nothing about human rights.

AvukatBu konuda with avukata danışmam lazım.
LawyerI need to consult with a lawyer on this matter.

HâkimHâkim davayı erteledi.
JudgeThe judge adjourned the case.

NoterBu belgenin bir noter tarafından onaylanması gerekiyor.
NotaryThis document needs to be certified by a notary.

Tanık / ŞahitTanık hırsızın kaçtığını söyledi.
WitnessThe witness said the robber escaped.

MahkemeMahkemede çok heyecanlandım.
CourtI got very excited in court.

HapishaneHapishanede kavga çıktı.
Jail / PrisonA fight broke out in prison.

SabıkalıOnun bir sabıkalı olduğunu duyduğumda şok oldum.
CriminalI was shocked when I heard he was a criminal.

ŞüpheliŞüpheli polis koruması altındaydı.
SuspectThe suspect was under police protection.

DavaOnları dava açmakla tehdit ettim.
LawsuitI threatened to file a lawsuit against them.

DuruşmaAvukat duruşma sırasında kalp krizi geçirdi.
TrialThe lawyer had a heart attack during the trial.

SoruşturmaSoruşturma henüz bitmedi.
InvestigationThe investigation is not over yet.

Para cezasıHapis yerine para cezası aldı.
Fine(S)he got a fine rather than prison.

Adjective

Kanuni / Yasal  Uyuşturucu kullanmak kanuni/yasal değildir.
Legal  It’s not legal to use drugs.

Verbs

SavunmakAvukatım seni iyi savunacaktır.
To defendMy attorney will defend you well.

İhlal etmekTrafik kurallarını ihlal ettiği için para cezası aldı.
To violate(S)he was fined for violating traffic rules.

Beraat etmekArkadaşım nihayet suçsuz bulundu ve beraat etti.
To be acquittedMy friend was finally found not guilty and has been acquitted.

Teşhis etmekSonunda şüpheliyi teşhis edebildi.
To identifyFinally, (s)he was able to identify the suspect.

6. Advanced Vocabulary for Essay Writing

Are you attending school in Turkey? Then there are a few advanced Turkish words and phrases you should know in order to write better essays, score higher on exams, and impress your teachers. 

Nouns

Önemli noktaKitabın önemli noktası ana karakterin psikolojisiydi.
HighlightThe highlight of the book was the main character’s psychology.

İçerikİçerik belirleme konu seçimi kadar önemlidir.
ContentContent determination is as important as topic selection.

UygulamaUygulama bazen teoriden daha önemlidir.
Practice / ApplicationPractice is sometimes more important than theory.

TerminolojiDoktorun dediklerinden hiçbir şey anlamadım; sürekli tıp terminolojisi kullanıyor.
TerminologyI did not understand anything the doctor said; he was constantly using medical terminology.

Adjectives

YüzeyselYüzeysel bir yaklaşımdan uzak durmalısın.
SuperficialYou should avoid a superficial approach.

AyrıntılıBunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmalısın.
DetailedYou should explain this in a more detailed way.

GerekliÖrneklerin verilmesi gereklidir.
NecessaryProviding examples is necessary. 

GeçerliBana geçerli bir neden söylemelisin.
ValidYou must tell me a valid reason.

GeçersizBu veriler geçersiz.
InvalidThis data is invalid.

Adverbs

İstikrarlı bir şekildeJack, öğretmeni onu uyardığından beri her gün istikrarlı bir şekilde okula zamanında geliyor.
ConsistentlyJack has been coming to school consistently on time every day ever since his teacher warned him.

KesinlikleSana kesinlikle katılıyorum.
DefinitelyI definitely agree with you.

TamamenBu durumda tamamen sen haklısın.
ExactlyIn this case, you are exactly right.

Verbs

İfade etmekYanlış anlaşılmak istemiyorsan kendini daha iyi ifade etmelisin.
To expressIf you don’t want to be misunderstood, you should express yourself better.

YönlendirmekTüm çabalarınızı kitabınızı yazmaya yönlendirin.
To directDirect all your efforts into writing your book.

EtkilemekOkuyucuları etkilemek istiyorsan daha içten yazmalısın.
To impressIf you want to impress readers, you have to write more sincerely.

VurgulamakAna fikri daha çok vurgulamalısın.
To emphasizeYou should emphasize the main idea more.

AlgılamakBu sessizliği kabullenme olarak algılama.
To perceiveDon’t perceive this silence as acceptance.

KeşfetmekSenin nasıl bir hayal dünyan olduğunu keşfetmek istiyorum.
To exploreI want to explore what kind of a fantasy world you have.

Maruz kalmakNükleer santralde meydana gelen kaza nedeniyle çok sayıda kişi radyasyona maruz kaldı.
To be exposed toMany people were exposed to radiation because of the accident at the nuclear plant.

Ortaya çıkarmak  Tanık onun aradığı cevapları ortaya çıkardı.
To revealThe witness revealed the answers (s)he was looking for.

OnaylamakBu siparişi onaylıyorum.
To confirmI’m confirming this order.

Desteklemek  Bu fikrini destekleyecek argümanlar bulmalısın.
To supportYou need to find arguments to support this idea.

ReddetmekTeklifi neden reddettiğini bana hemen söylemelisin.
To rejectYou need to tell me right now why you rejected the offer.

Düzene sokmak/düzenlemek  Bütçemizi düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
To regulateWe must try our best to regulate our budget.

Essay Writing

KısıtlamakAslında o, onun faaliyetlerini kısıtlamak istemedi.
To restrictActually, (s)he didn’t mean to restrict his/her activities.

7. Raise the Bar with TurkishClass101

You now have easy access to a long list of advanced Turkish words in a variety of categories. Make sure to add the most relevant words to your flashcard deck and start practicing right away! 

You can learn even more advanced Turkish words at TurkishClass101.com by making use of our vocabulary lists, free resources, and online Turkish dictionary. For 1-on-1 coaching and personalized assignments, you can upgrade to Premium PLUS and take advantage of our MyTeacher service. 

Not sure where to start? We recommend checking out our advanced Turkish lesson series, which contains 25 lessons and assignments designed for advanced learners like yourself.  

What’s more, you can download the free app to learn Turkish wherever you are! 

Last but not least, please continue to provide us with feedback about all the resources provided at TurkishClass101

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Turkish