Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Çok güzel bir dil!
(s)
It's a beautiful language!
Ailem bu dilin konuşulduğu bir yerden geliyor.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Kültürü ve bu dili konuşan insanları seviyorum.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Dil öğrenmeyi çok seviyorum.
(s)
I just love learning languages!
Bu dil işimde işime yarıyor.
(s)
The language is useful for my job.
Bu dili konuşan bir ülkede yaşıyorum.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Sevgilimin ailesiyle onların dillerinde konuşmak istiyorum.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
Bu dili, birini etkilemek için öğreniyorum.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Bu dili konuşan bir ülkenin yanında yaşıyorum.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Bu, hobim.
(s)
It's my hobby.
Bu, üniversite çalışmamın bir parçası.
(s)
It's part of my university studies.
Bu, dinimin önemli bir parçası.
(s)
It's an important part of my religion.
Seyahat etmeyi seviyorum!
(s)
I love traveling!
Favori şarkılarımı, filmleri ve TV programlarımı anlayabilmek istiyorum.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Daha açık fikirli olup dahaglobal bir insan olmak istiyorum.
(s)
I want to open my mind and become more international.
0 Comments
Top