Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Ben günde iki ders dinleyerek TurkishClass101.com'daki Hayat Kurtaran İfadeler serisini bitireceğim.
(s)
I'll finish Survival Phrases series on TurkishClass101.com by listening to two lesson a day.
Ben günde 10 sayfa okuyarak bir Türkçe kitabı okumayı bitireceğim.
(s)
I'll finish reading one Turkish book by reading 10 pages a day.
Ben Türkçe sınavımı geçeceğim.
(s)
I'll pass my Turkish test.
Ben Türkçe bir filmi onu her gün izleyerek tamamen anlayacağım.
(s)
I'll fully understand one Turkish movie by watching it every day.
Ben Türk arkadaşlarıma Türkçe 3 dakikalık bir tanıtıcı konuşma yapacağım.
(s)
I'll give a 3 minute introductory speech in Turkish to my Turkish friends.
Ben 5 tane Türkçe şarkı ezberleyeceğim.
(s)
I'll memorize 5 Turkish songs.
Ben TurkishClass101.com'daki Flashcards ile 350 kelime ezberlemeyi bitireceğim.
(s)
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on TurkishClass101.com.
Ben Türk arkadaşlarıma Türkçe 10 kartpostal yazacağım.
(s)
I'll write 10 postcards in Turkish to my Turkish friends.
Ben günde 5 kelime ezberleyerek 150 kelimeye hakim olacağım.
(s)
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Ben, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki olaylar hakkında konuşmayı öğreneceğim.
(s)
I'll learn how to talk about past, present and future events.
0 Comments
Top