Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vocabulary for the 25 Most Commonly Used Verbs of Any Language
25 words
Word Image
Vocabulary for the 25 Most Commonly Used Verbs of Any Language
25 words
gitmek
(v)
go
Dümdüz gitmek
go straight ahead
yemek
(v)
eat
Bir masada yemek yemek.
eat at a table
içmek
(v)
drink
Su içmek
drink water
Gelmek
(v)
come
Kız, kameraya doğru geldi.
The girl came towards the video camera.
Uyumak
(v)
sleep
anlamak
(v)
understand
İlkokul öğrencileri soruyu anladılar
The elementary school students understood the question.
sormak
(v)
ask
Üniversite öğrencisi profesöre bir soru sorar
The university student asks the professor a question.
koşmak
(v)
run
Kadın koşu yolunda koşar.
The woman runs on the track.
düşünmek
(v)
think
Kadın cevap hakkında düşünür
The woman thinks about the answer.
bilmek
(v)
know
ihtiyacı olmak
(v)
need
Yardıma ihtiyacım var.
I need help.
almak
(v)
take
İnsanlar çilekleri aldılar.
The people took the strawberries.
kullanmak
(v)
use
Programcı, bilgisayarı kullanır.
The programmer uses the computer.
çalışmak
(v)
work
başlamak
(v)
start
Atletler yarışa başladı.
The athletes started the race.
görmek
(v)
see
Turistler günbatımını gördüler.
The tourists saw the sunset.
demek
(v)
say
İnsanlar "Merhaba" der
The people say, "Hello."
ayrılmak
(v)
leave
Bir şirketten ayrılmak
leave a company
vermek
(v)
give
Baba madeni paraları oğluna veriyor.
The father is giving coins to his son.
dönüşmek
(v)
become
Bir kelebeğe dönüşmek
become a butterfly
beklemek
(v)
wait
Yolcu treni bekledi.
The traveler waited for the train.
Konuşmak
(v)
speak
Konuşmacı konferansta konuştu.
The speaker spoke at the conference.
var olmak
(v)
exist
aramak
(v)
call
oynamak
(v)
play
0 Comments
Top