Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Yeni bir dil, yeni bir hayat.
(s)
A new language is a new life.
Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Birisiyle anladığı dilde konuşursanız, konuşmanız o kişinin aklına girer. Ama eğer o insanın kendi dilinde konuşursanız, konuşmanız onun kalbine girer.
(n)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Başka bir dile sahip olmak, ikinci bir ruha sahip olmaktır.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
En az iki dili anlamadan bir dili asla anlayamazsınız.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Farklı bir dil, farklı bir yaşam vizyonudur.
(s)
A different language is a different vision of life.
İki dil bilen bir insan, iki insana değerdir.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Konuştuğunuz her yeni bir dil için yeni bir hayat yaşarsınız. Sadece tek bir dil biliyorsanız, bir kere yaşarsınız.
(n)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Dil bilmek, bilgeliğe açılan kapıdır.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Cehalet için büyük çözüm, dil bilmektir.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top