Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Gitmeye değecek hiçbir yere giden kestirme yol yoktur.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Mutluluk hazır elde edilen bir şey değildir. Kendi davranışlarımız sonucu ortaya çıkandır.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
İnsan aklı neyi kavrayabiliyor ve neye inanabiliyorsa onu başarabilir.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaretin yoksa, okyanusu asla geçemezsin.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Bir ağacı dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise, şimdi.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Çoğumuz için en büyük tehlike, hedefimizin yüksek olması ve onu ıskalamamız değil, hedefimizin düşük olması ve ona ulaşmamızdır.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Başarıya ulaşmaktaki azminiz diğer her şeyden daha önemlidir, bunu her zaman aklınızda bulundurun.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Yapmadığınız atışların yüzde yüzünü ıskalarsınız.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
0 Comments
Top