Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
The Skeletal System: Bones of the Human Body
15 words
Word Image
The Skeletal System: Bones of the Human Body
15 words
diz kapağı
(n)
kneecap
Diz kapağı dizdeki bağları ve tendonları koruyor.
The kneecap protects the joint and tendons of the knee.
kafatası
(n)
skull
kaburga
(n)
rib
burun kemiği
(n)
nasal bone
ayak bileği kemiği
(n)
anklebone
baş parmak kemiği
(n)
toe bone
çene kemiği
(n)
jawbone
göğüs kemiği
(n)
breastbone
kuyruk kemiği
(n)
tail bone
servikal kemik
(n)
cervical spine
göğüs kemiği
(n)
thoracic spine
bel omuru
(n)
lumbar spine
kalça kemiği
(n)
hipbone
uyluk kemiği
(n)
thigh bone
kaval kemiği
(n)
shinbone
0 Comments
Top