Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Sounds That Animals Make
20 words
Word Image
Sounds That Animals Make
20 words
Aslanlar kükrer; "grrrr" diye bağırırlar.
(s)
Lions roar; they go, "Roaaaar!"
Köpekler havlar; "hav hav" diye bağırırlar.
(s)
Dogs bark; they go, "Bow wow."
Kediler miyavlar; onlar "miyav" derler.
(s)
Cats meow; they go, "Meow meow."
İnekler böğürür; "möö möö" diye bağırırlar.
(s)
Cows moo; they go, "Mooooo."
Domuzlar homurdar; "hort hort" diye bağırırlar.
(s)
Pigs snort; they go, "Oink."
Koyunlar meler; "mee mee" diye bağırırlar.
(s)
Sheeps baa; they go, "Meehhhhh."
Arılar vızıldar; "vız vız" yaparlar.
(s)
Bees buzz; they go, "Bzzzzzzzzz."
Kuşlar cıvıldar; "cik cik" derler.
(s)
Birds chirp; they go, "Tweet tweet."
Horozlar öter; "ü ürüü ü" diye bağırırlar.
(s)
Roosters crow; they go, "Cock-a-doodle-doo!"
Eşekler anırır; "ai ai" diye bağırırlar.
(s)
Donkeys bray; they go, "Hee-haw."
Atlar kişner; "aihhhh" diye bağırırlar.
(s)
Horses whinny; they go, "Neighhh."
Ördekler vaklar; "vak vak" diye bağırırlar.
(s)
Ducks quack; they go, "Quack quack."
Kurbağalar vıraklar; "vırak vırak" diye bağırırlar.
(s)
Frogs croak; they go, "Ribbit!"
Güvercinler öter; "guu guu" diye öterler.
(s)
Pigeons coo; they go, "Coo."
Fareler ciyaklar; "giik giik" diye bağırırlar.
(s)
Mice squeak; they go, "Squeeeeek!"
Hindiler guruldar; "glu glu" diye bağırırlar.
(s)
Turkeys gobble; they go, "Gobble, gobble."
Baykuşlar öter; "huu huu" diye bağırırlar.
(s)
Owls hoot; they go, "Hooooo!"
Civcivler cikler; "cik cik" derler.
(s)
Chicks peep; they go, "Peep!"
Kurtlar ulur; "auuu" diye bağırırlar.
(s)
Wolves howl; they go, "Awoooooo!"
Yılanlar tıslar; "hıssss" diye ses çıkarırlar.
(s)
Snakes hiss; they go, "Ssssssss."
0 Comments
Top