Start Learning Turkish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
11 words
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
11 words
ağzında bakla ıslanmamak
(p)
not being able to keep a secret
Sana hiçbir sırrımı söylemem çünkü ağzında bakla ıslanmıyor.
I will not tell you any of my secrets because you always fail to keep secrets.
damarına basmak
(p)
agitate someone about a sensitive subject
Annem damarına basılmadığı sürece sakin bir insandır.
My mother is a calm person, unless you make her angry about a sensitive subject.
içi içine sığmamak
(p)
be very excited
Yarın geleceğini duyduğumdan beri içim içime sığmıyor.
I'm too happy to contain my feelings since I've heard that you will come tomorrow.
Çamur atmak
(p)
make false accusations on purpose
Tanımadığın insanlara çamur atmayı bırak!
Stop making false accusations about people you don't know!
Zıvanadan çıkmak
(p)
lose control because of anger
Hakareti duyunca zıvanadan çıktım.
I lost control in anger when I heard the insult.
Yan çizmek
(p)
evade a task or responsibility
Cumartesi herkesin toplantıya katılması gerekiyor, yaz çizmeye kalkmayın!
Everyone must join the meeting on Saturday, don't try to evade!
sinek avlamak
(p)
have no customers
Dükkana 500000 lira yatırım yapıldı ama ne yazık ki sinek avlıyor.
500,000 Liras was invested into this shop but unfortunately it has no customers.
Bindiği dalı kesmek
(p)
shoot at your own foot
En büyük destekçisiyle tartışarak bindiği dalıkesmiş oldu.
He shot at his own leg by having an argument with his biggest supporter.
Ödü patlamak
(p)
suddenly get scared of something
Çığlığı duyunca ödüm koptu, kötü bir şey oldu sandım.
When I heard the scream I got really scared, I thought something bad had happened.
nal toplamak
(p)
lag behind in a competition
Bu takım her sene turnuvalarda nal topluyor.
This team lags behind in tournaments every year.
nalları dikmek
(p)
die
Dedemin bütün arkadaşları çoktan nalları dikti.
All the friends of my grandfather has already kicked the bucket.
0 Comments
Top