Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de kutlanan ulusal bir bayramdır. 1922 yılında itilaf kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal başkomutanlığında zaferle kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Dumlupınar'ı) kutlamak için yapılmıştır.
Bu derste Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihine dair detayları ve Zafer bayramı etkinliklerini öğreneceksiniz.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi başka hangi isimlerle anılır?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Bu muharebe, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son evresinde batı cephesinde Yunan Krallığına karşı Türk Ulusal Hareketinin mücadelesi sonuncunda Anadolu topraklarının işgalden kurtulmasını sağlamıştır. Savaş, ateşkes sonucunda yapılan görüşmelerde itilaf devletlerinin Sevr Antlaşmasındaki taleplerinden vazgeçmemeleri sonucunda uzlaşma sağlanamamasıyla çıkmıştır.
TBMM(Türkiye Büyük Millet Meclisi) hükümetinin, Yunan ordusunun Anadolu topraklarını tahliye etmesi isteği itilaf kuvvetlerince olumsuz karşılanmış ve böylece milli seferberlik ilan edilmiş, yiyecek, giyecek ve cephane hazırlıklarına başlanmıştır. Türk ordusu ilk kez taaruz ettiği zaferi kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşından önce kazanılan Çanakkale ve Sakarya Savaşları hep savunmayla başlayan zaferlerdir. İmzalanan Lozan Antlaşmasına askeri ve diplomatik avantajla katılınmış ve düşman işgalinden kurtuluşa doğru ilerlenmiştir.
Günümüzde Zafer Bayramında, Anıtkabir ve şehitlikler ziyaret edilir. Cumhurbaşkanı tarafından Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakılır, saygı duruşunda bulunulur. İstiklal Marşı okunur. Okullarda da çeşitli tören ve şenliklerle kutlanan Zafer Bayramında sokaklar, caddeler ve apartmanlar bayraklarla donatılır. Milli mücadeleyle ilgili piyesler oynanır. Ayrıca bugün resmi tatildir.
Bu muharebe adını Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık yapmasından alır. Ayrıca her yıl harp okulları bu tarihte mezun verir, rütbe değişiklikleri gerçekleşir.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi başka hangi isimlerle anılır?
Başkomutanlık Meydan Muharabesi, Büyük Taaruz ve gerçekleştiği yerin adıyla Dumlupınar Savaşı olarak da adlandırılır.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkeniz tarihi açısından en önemli antlaşma nedir?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ülkeniz tarihi açısından en önemli antlaşma nedir?

What is the most historically important agreement signed in your country?