Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Antalya Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve Asya'da da ilgiyle takip edilen Türkiye'nin en eski ve uzun soluklu film festivalidir. Her yıl sonbaharda yapılır. 1964 yılından beri Antalya'da kutlanır.
Bu derste, Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında bir çok bilgi edineceksiniz.
Antalya Altın Portakal film festivali iki sene üst üste ertelendi. Bunun sebebini biliyor musunuz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
1960'lı yıllarda Antalya şehri için bir amblem arayışı vardır ve yörenin simgesi olan portakal, deniz, tarihsel öğeler ve tanrıça Venüs'ü içeren bir heykel tasarlanır. Böylece hem Antalya'yı yurtdışına tanıtılmış hem de film festivalinin ismi ve ödül heykelinin tasarımı ortaya çıkmış olur.
Bu festivalin amacı, Türk sinema sektörünü maddi manevi desteklemek ve Türk film yapımcısını nitelikli yapıtlar üretmeye teşvik etmektir. Ayrıca Türk Sineması´nın, genç ve yetenekli oyuncularının Dünya sinemasına açılmasına zemin hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda sağlamakta hedefeleri arasındadır. Festival programında Avrupa ve Asya sinemasının saygın isimlerinin ilgi çeken filmlerinin yer aldığı uluslararası bir yarışma da vardır.
Altın Portakal Film Festivali tarihi boyunca özellikle aktör ve aktrisler arasında komik skandallara, politik söylemlere, çekişmelere ve kıskançlıklara sahne olmuştur. Zaman zaman film festivali bu sansasyonel olayların gölgesinde kalmıştır. Bunlardan en ilginci komedi oyuncusu Metin Akpınar'ın otel balkonunda telefonla konuşurken çekilen çıplak fotoğraflarının gündemi işgal etmesi olmuştur.
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alanların listesi törenden saatler önce bir internet sitesinde açıklandı. Skandal büyük yankı yaratırken, ödül alamadığını öğrenen Nurgül Yeşilçay kızarak demeç verdi.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Antalya Altın Portakal film festivali iki sene üst üste ertelendi. Bunun sebebini biliyor musunuz?
1979’daki 16. Altın Portakal Film Festivali’nde, sansür kurulu, yarışmaya katılan iki Türk filmini engelleyince yapımcılar festivali protesto ettiler. Antalya Belediyesi bu sebepten festivali bir yıl erteledi. İlginçtir ki 1980’de festival 12 Eylül askeri darbesi yüzünden yapılamadı.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkenizde uluslararası festivaller varsa adını bizimle paylaşır mısınız?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ülkenizde uluslararası festivaller varsa adını bizimle paylaşır mısınız?

Does your country hold any international festivals? If so, what are they called?