Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Türkiye'de Babalar Günü bazı ülkelerle beraber haziran ayının üçüncü pazarı kutlanır. Türk kültüründeki baba ve ata kültünün önemine rağmen Babalar Günü, Anneler Günü kadar rağbet görmemiştir.
Bu derste Türkiye'de babalar gününün nasıl kutlandığına dair bilgiler edinecek ve geçmişten günümüze Türk ailesinde babanın görev ve değerini öğreneceksiniz.
Türkçe'de adeta Babalar gününün popüler olmayışını açıklar nitelikte olan atasözünü biliyor musunuz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Geleneksel olarak baba, erk ve güç sembolüdür, ailenin direğidir. Bir kız veya erkek çocuğu evlenerek kendi ailesini kurduğunda baba ocağından ayrılmış sayılır. Burada kırsal ve kentsel aile tipi olarak ayrım yapmak doğru olacaktır. Kırsal ailede, erkek reis rolündedir, eşi ve çocukları üzerinde mutlak otoriteye sahiptir. Modern kent ailesinde ise baba yine bir otorite figürü olsa da ailede iş bölümü de önemlidir.
Baba kavramının kökü ata kelimesinden gelir ve aslında saygı duyulması gereken kişiler içinde kullanılır. Bu kullanım özellikle evliya isimlerinde veya yerel şivelerde anlam bulur. Özellikle eski Türklerde yaşlılık bilgelik ve deneyim sahibi olmakla ilişkilendirilen ve saygı duyulan bir süreç olduğundan, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde yaşlı insanlara 'baba' diye hitap edildiği sıkça duyulur.
Babalar Günü'nde genelde parfüm, kravat, kitap veya varsa hobisiyle ilgili bir hediye alınır. Bazı genç ve aktif babalar o gün çocuklarıyla bisiklete binmek, trekking, yürüyüş gibi outdoor aktiviteler yapmayı tercih ederler. Günün sonunda ailecek yemek yenir. Babası vefat etmiş olan kişiler mezarlık ziyareti yaparlar.
Genelde, Türk babaları Babalar Günü gibi özel günleri tüketim tuzağı olarak gördükleri ve aile bütçesini düşündükleri için ailelerine önceden bugün için para harcamamalarını özenle tembihlerler.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Türkçe'de adeta Babalar gününün popüler olmayışını açıklar nitelikte olan atasözünü biliyor musunuz?
Bu esprili atasözü şöyledir: “Babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş”.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Babalar Günü sizin ülkenizde nasıl kutlanır?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Babalar Günü sizin ülkenizde nasıl kutlanır?

How do you celebrate Father's Day in your country?