Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Bir çok ülkede farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de Amerika, Almanya, Çin ve Kanada ve daha pek çok ülkeyle beraber mayısın ikinci pazar günü kutlanır.
Bu derste, Türk kültüründe annenin önemini ve anneler günü kutlamalarını öğreneceksiniz.
Türkçe'de günlük hayatta çok kullanılan Hazreti Muhammed'in anneler üzerine söylediği özlü sözü biliyor musunuz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Günümüzde her ne kadar Anneler Günü yurtdışından ithal ve tüketime yönelik bir gün olarak kabul edilsede hem İslam hem de İslam öncesi Türklerde anne ve ailede kadın kutsal kabul edilir. Türkçe'de annelik kavramıyla ilgili pek çok özlü söz, deyim ve atasözü bulunmaktadır. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.' ifadesi, evlatlar tarafından annenin kendilerini en çok düşünenen kişi olduğunun bilindiğini gösteren bir sözdür.
Türk kültüründe aile çok önemlidir ve anne aile kurumunun yapıtaşıdır. Fedakarlık, manevi güç, koruma içgüdüsü gibi duygular annelikle ilişkilendirilir. Türk annesi geleneksel olarak ev işleriyle ve çocukların bakımıyla ilgilenir. Genelde kızı veya oğulu evlenene kadar aile ocağında yaşar. Modern Türk toplumunda bu geleneksel değerler ve aşırı korumacı yapı hala baskın olsa da çocuklara daha çok özgürlük tanıyan, çalışan anneler de vardır.
Günümüzde Anneler Günü'nde erken kalkılır. Çiçekçiden bir buket çiçek alınır ve anne için kahvaltı hazırlanır. Takı, çanta, kıyafet veya parfümde tercih edilen hediyeler arasındadır. Genelde o gün öğle veya akşam yemeği ailecek restoranlarda yenir. Bu yemeğe anneanne ve babaanne gibi ailenin diğer büyükleri de davet edilir. Eğer çocuklar hediye veremeyecek kadar küçüklerse Anneler Günü organizasyonunu eş üstlenir. Anneleri hayatta olmayanlar mezarlık ziyareti yaparlar.
Anadolu'nun milattan önce özellikle Hitit ve Frigyalılar döneminde ana tanrıçası Kibele'dir. Doğurganlık ve bereketle ilişkilendirilir. Bu kadın figürü toprakların bereketini, anne ve dişiliğin kutsallığını vurgular.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Türkçe'de günlük hayatta çok kullanılan Hazreti Muhammed'in anneler üzerine söylediği özlü sözü biliyor musunuz?
Hazreti Muhammed'in şöyle buyurduğuna inanılır: Cennet annelerin ayakları altındadır. Burada öğütlenen, evlatların annelerine karşı saygı,itaat etmeleri ve sevgi göstermeleridir. İfadeye göre, ancak annesine iyi davranan bir kişi cennetin anahtarına sahip olabilir.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ana dilinizde anneler günüyle ilgili özlü sözler varsa bizimle paylaşır mısınız?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Ana dilinizde anneler günüyle ilgili özlü sözler varsa bizimle paylaşır mısınız?

Would you like to share any sayings about Mother's Day in your native language?

TurkishClass101.comVerified
Wednesday at 12:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jihad Alexander,


Thank you for your comment and feedback!

Please, send us an email to: contactus@TurkishClass101.com

Explaining us the details of the issue, please include the device you use to access to our site.


Let us know if you have questions regarding our lessons.

Regards,

Laura

Team TurkishClass101.com

Jihad Alexander
Tuesday at 1:24 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello, how are you? The video can be downloaded wth no problem at all but it is 1280×720, runs sloppy and the audio is not synchronized with the video image. Could you upload a regular 640×360 one. Besides the video takes a lot to download and is just 3 minutes long. Maybe it is in HD and is a 50 or 60 MB one, not the regular 30 or 40MB for the rest of the videos. Could you fix that, please. Thank you very much.:smile: