Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Çanakkale Savaşı I.Dünya Savaşında, Gelibolu yarımadasında Osmanlı ve İngiliz ordusu kumandası altındaki itilaf devletlerinin askerleriyle yapılmıştır. Osmanlı Mustafa Kemal önderliğinde kendini müdafa etmiş ve düşmanı geri püskürtmüştür.
Bu derste, 18 Mart 1916 Çanakkale zaferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu açısından önemini öğreneceksiniz.
I. Dünya Savaşında Çanakkale Boğazı stratejik olarak neden önemliydi?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Osmanlı ordusu İngiliz komutasındaki Anzak, Britanya ve Fransız askerlerine karşı çarpışmıştır. Bu savaş, askeri tarihte II. Dünya Savaşı'na kadar görülen en büyük çıkarma harekatına sahne olmuştur. Ağır kayıplar verdiği savaşın sonucunda İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçememiş, İstanbul'u işgal edememiştir. I. Dünya savaşı uzamıştır. Rusya'nın müttefikleriyle irtibatı kopmuş ve Bolşevik devrimiyle de beraber savaş dışı kalmıştır.
Mustafa Kemal bu savaşta Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu cephelerinde görev yapmıştır. Savaşın son aşamalarında üstlendiği görevler, onun askeri yeteneklerini ortaya çıkarmış, "Anafartalar Kahramanı" olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu durum daha sonraları Mustafa Kemal'in milli lider kimliğini pekiştirmiştir. Çıkartmanın yıldönümü olarak 25 Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir. Avustralya ile Yeni Zelanda'da ulusal tatildir.1985'te ölen Anzak askerleri için de bir anıt dikmiş ve onları da anmak için Anzak koyu adı verilmiştir.
Osmanlı'nın kötü şartlarda kendini müdafa ederek kazandığı bu savaş aslında Türk milli kurtuluş hareketinin de başlangıcı sayılır. Ağır şartlarda, yoklukta yapılmış çok kayıplı bir savaş olduğundan günümüzde okullarda savaştaki fedakarlıklar üzerine yapılan piyesler, okunan savaş mektupları ve şiirler ile anılır. Bu savaş 'Çanakkale geçilmez.' özdeyişiyle de anılır. Okullar bayraklar ve Atatürk resimleriyle donatılır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayrağının kırmızı üzerine ay-yıldızlı şekline bu savaşta bir gece fedakarlık sembolü olarak kan üzerine yansıyan ayı görüp karar verdiği söylenir.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
I. Dünya Savaşında Çanakkale Boğazı stratejik olarak neden önemliydi?
Boğazlar, Rusya'nın açık denizlere tek çıkış noktasıdır.Rusya, uzun bir savaş için cephane ikmalini temin edemeyecek durumdadır. Boğazların ele geçirilmesi Rusya'ya destek sağlayacak, batı cephesinin yükünü hafifletecek, dolayısıyla savaşı kısaltacaktır.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkenizin coğrafyasında jeopolitik açıdan en önemli yer neresidir?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ülkenizin coğrafyasında jeopolitik açıdan en önemli yer neresidir?

What is the most important geopolitical location in your country?