Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te Sultan II. Mehmed yönetimindeki Osmanlı ordusunun şehri kuşatıp Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i ele geçirmesiyle gerçekleşmiştir. Bu fetihle Avrupadaki politik ve dini bütün dengeleri değişmiş,Osmanlı imparatorluk haline gelmiştir.
Bu derste İstanbul'un fethi kutlamalarını ve Avrupa tarihi açısından önemini öğreneceksiniz.
Bu önemli tarihi olayın ismi sizce neden Türkçe ve İngilizce'de birbirinden farklıdır?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
İstanbul'un fethi hem Avrupa hem de Dünya tarihi açısından pek çok değişiklik getirmiştir. Tarihteki en önemli devletlerden olan on asırlık Doğu Roma ( Bizans ) İmparatorluğu yıkılmıştır. Tarihte Ortaçağ kapanmış Fransız İhtilaline kadar sürecek olan Yeni Çağ başlamıştır. II. Mehmet bu fetihten sonra tarihte Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlar.
Kuşatmanın en stratejik noktası hiç kuşkusuz ki gemilerin karadan Haliç'e indirilmesidir. Fatih Sultan Mehmed'in ilerigörüşlü girişimciliğiyle gerçekleşen bu olayda, Dolmabahçe'den Beyoğlu'na yağlı kızaklar döşendi. Gemiler arabaların üzerine oturtuldu. Öküzler bu arabalara bağlandı ve bir gecede bütün donanma Haliç'e kara üzerinden geçirildi. Gemileri karadan yürütme fikri kuşatmanın dönüm noktası olmuştur.
İstanbul'un fethi her yıl Haliç-Balat bölgesinde görkemli bir şekilde kutlanır. Su üzerine dev platformlar yerleştirilir ve teknelere lazer, ışık, su, ses sistemleri kurulur. Havai fişek gösterileriyle şov tam bir görsel şölene dönüşür. Ayrıca Askeri Müzelerde ve daha pek çok yerde Mehter Marşı performansları gerçekleşir. Mehter, dünyanın en eski askeri bandolarından olan Yeniçeri bandosunun ritmik hareketlerle yapılan danslı müziğidir.
İstanbul'un fethi ile pek çok bilim adamı Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmışlar ve Rönesans hareketine önayak olmuşlardır. Bu yüzden İstanbul'un fethi, Avrupa için aydınlanma çağının miladı da sayılır.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Bu tarihi olayın ismi sizce neden Türkçe ve İngilizce'de birbirinden farklıdır?
İstanbul'un fethi, özellikle kutsal Roma Cermen İmparatorluğu için bir kayıptır ve Konstantinople'ın Düşüşü olarak anılır, fakat Osmanlı için büyük kazanımdır. Bu sebepten İstanbul'un fethi olarak geçer. Bu tarihte göreceliğe çok iyi bir örnektir.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Yaşadığınız ülkenin başkentinin tarihindeki en önemli olay nedir?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Yaşadığınız ülkenin başkentinin tarihindeki en önemli olay nedir?

What is the most important event that took place in your country's capital city?