Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Nevruz doğudan batıya geniş bir coğrafyada çeşitli adlarla bilinen çok eski bir bayramdır. Her kültürün kendi özelliklerinden etkilenerek zenginleşmiştir. İslamiyette kutlanmasa da, İslamiyet öncesi Türklerin kutladığı ilk bayramlardan biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Kışın bitip baharın başlaması müjdelenir.
Bu derste, geniş bir coğrafyada yer bulan Nevruz Bayramının Türkiye'de kimler tarafından nasıl kutlandığını öğreneceksiniz.
Nevruz bayramı bir çok farklı kültürde kutlanır. Peki, Nevruz'un kelime anlamını ve kökenini biliyor musunuz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Nevruz bayramı ile ilgili Afganlarda, Kırım Tatarlarında ve Kürtlerde bir çok farklı gelenek olmasına rağmen, bu derste Türk Nevruz geleneklerine değineceğiz. Türklerin islamiyet öncesi kökenleri olduğuna inanılan Göktürklerin Ergenekon destanında, zamanla yaşadıkları bölgeye sığamayan Türk kavimlerinin demirden bir dağı eriterek geçip göç etmeye başladığı söylenir. On iki hayvanlı eski Türk takviminde gece ve gündüzün eşitlendiği 21 Mart yılbaşı kabul edilir.
Nevruz bayramı Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında da milli bayram olarak Nevruziye adında şiirlerin ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı ziyafetli şenliklerle kutlanırdı. Günümüzde Manisa'da hala bugüne özel hazırlanmış mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken bu şenlik, Osmanlı'dan beri yaklaşık beş yüz yıldır devam etmektedir. Festivalin en renkli olayı camiden halka 41 farklı baharattan oluşan bu mesir macununun saçılmasıdır.
Mesir Macunu saçma festivalini UNESCO manevi kültür mirası listesine eklenmiştir. Efsaneye göre, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan hastalandığında, Manisa Sultan Camii medresesinin başına getirilen bir kişi tarafından çeşitli baharatlarla hazırlanmış bu macun onu sağlığına kavuşturur. Hafsa Sultan'da cami minarelerinden bu macunun halka saçılarak dağıtılmasını ister. Bugün ayrıca baharın gelişi, doğanın kış uykusundan uyanışı bereket ve bolluk kutlanır. Büyük bir ateş yakılıp üzerinden atlanarak kutlamalar yapılır.
Anadolu'da Mesir macununun çok faydalı olduğuna ve şifa verdiğin e inanılır. Özellikle ağrıya, soğuk algınlığına ve iştahsızlıklara iyi geldiği söylenir. Enerji verir.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Nevruz bayramı bir çok farklı kültürde kutlanır. Peki, Nevruz'un kelime anlamını ve kökenini biliyor musunuz?
Büyük Ünlü Uyumuna uymayan Nevruz kelimesi Türkçe değildir. Pers kökenli bu kelime Türk, Ermeni ve Gürcü dilleri tarafından ufak değişikliklerle kullanılmaktadır.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkenizde bahar bayramı nasıl kutlanır?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

2 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Ülkenizde bahar bayramı nasıl kutlanır?

How do you celebrate the beginning of spring in your country?

Osman
Thursday at 5:43 pm
Your comment is awaiting moderation.

Nowruz is all Turkic nations' festival~:grin::grin::grin:

I live in china. China has Spring Festival which also called Chinese New Year~~~

In the countryside BOOOOOMM everywhere ( children very like to set off firecrackers though it's very dangerous)