Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tosun Paşa
Türk filmi Tosun Paşa, 1976 yılında çekilmiştir. Nazım Hikmet tarafından yazılan kitaptan alınan komedi filmini Kartal Tibet yönetmiştir. Yavuz Turgul, kitabı sinemaya uyarlamıştır. Kemal Sunal, Adile Naşit ve Müjde Ar filmin yıldızlarıdır.
Film, 1800'lü yılların ikinci yarısında Mısır’ın İskenderiye şehrinde geçmektedir. Sunal, varlıklı Tellioğlu ailesinin kahyası rolünde oynamaktadır. Tellioğulları, filmde “Yeşil Vadi” olarak bilinen oldukça verimli topraklar için Seferoğulları ile mücadele etmektedir. İki aile de vadinin sahibi olduğu bu bölge için şiddetle yarışır ve bu yarış içindeyken valinin kızı Seferoğulları ailesinden biriyle evleneceğini açıklar. Tellioğlu ailesi de kahyasını, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır’daki en yüksek rütbeli askeri Tosun Paşa kılığına girmesi için ikna eder. Her iki aile de valinin bölgeyi kızıyla evleneceği aileye vereceğine inanır.
Sunal’ın oynadığı karakter, valiye yakınlaşabilmek ve valinin kızını Tellioğulları’ndan biriyle evlenmesi için ikna etmek üzere kendini önemli bir asker olarak gösterir. Ama valinin kızını gördükten sonra, onun bağlılığını kazanmaya çalışmaya karar verir. Aileye döner ve yeni anlaşmaya göre; kendisi valinin kızıyla evlenecek ama toprak parçası Tellioğlu ailesine gidecektir. Sonunda düğüne gerçek Tosun Paşa gelir ve aileler arasındaki büyük kavga patlak verir.

Comments

Hide