Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı, İstanbul’da bulunur ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların kaldığı esas yerdir. Günümüzde hem önemli tarihsel özelliklerinden dolayı, hem de Hz. Muhammed’in kullandığına inanılan kılıcı ve hırkası gibi önemli Müslüman tarihi eserleri barındırdığı için başlıca turizm noktalarından biridir. 1985 yılında UNESCO, Topkapı Sarayı’nı Dünya Mirasları listesine almıştır. Pek çok mimar bu sarayın, Osmanlılar döneminin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtmektedir.
Saray, Marmara Denizi ve Boğaziçi’ne doğru uzanan tepelik bir burun olan Sarayburnu’nda yer almaktadır. Sahil kesimindeki en yüksek yapılardan biridir. Saray, aynı zamanda Bizantiyon akropolü de dahil olmak üzere bazı yapıların kalıntıları üzerinde yer alır ve arkeologların kazı çalışması sonucu Topkapı Sarayı’nın avlularından birinde Saray Bazilikası bulunmuştur.
O günkü adıyla Konstantinapol’ü fetheden Fatih Sultan Mehmet’in emriyle yapımına 1459 yılında başlanmıştır. Sarayın içinde birkaç küçük yapı ve dört geniş avlu yer almaktadır. En parlak döneminde yaklaşık dört bin kişi burada yaşamıştır. 1600'lü yıllar itibariyle saray zayıflamaya başlamıştır, çünkü padişahlar, Boğaz’da yapılan yeni yerlerde daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu 1921 tarihinde yıkıldığında saray resmi olarak bir müzeye dönüştürülmüştür.

Comments

Hide