Dialogue - Turkish

Hide

Vocabulary

Hide
bazilika basilica
cami mosque
Ortodoks Orthodox
Patriyarkal Patriarchal
Halka açık Secular
Simge/İz Epitome
Yıkama Lustration
tasvir depict

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Ayasofya binasının şimdiki hali, 300lü yıllarda inşaa edilen yapıdan orijinal hiçbir şey ihtiva etmemektedir. Bina iki kez yıkılmıştır, bunlardan ilki ayaklanmalar sırasında, ikincisi ise Nika İsyanı sırasında olmuştur ve bugün ayakta olan yapı, 500lü yıllar döneminde yapılmış olandır. Jüstinyen mevcut yapının inşaasını üstlenmiştir ve açılış konuşmasında "Ey Süleyman! Seni yendim!" demiştir. Binanın kubbesi bir depremde ciddi şekilde hasar görmüş, daha sonra orijinal kubbeden daha sağlam olabilmesi için değişik bir şekilde inşaa edilmiştir.

 

Build It Up, Tear it Down


The Hagia Sophia structure that exists today contains nothing of the original building from the 300s. The building was destroyed two times—once during riots and a second time during the Nika Revolt—and what stands today is the structure that was erected during the 500s. Justinian is credited with the current structure, and after it was built, he supposedly proclaimed, "Solomon, I have outdone thee!" An earthquake severely damaged the dome of the building, which then had to be rebuilt using a different construction in order to make it stronger than the original dome.

Lesson Transcript

Hide
Ayasofya
Ayasofya Türkiye'nin İstanbul ilinde yer almaktadır. Tarihi süreçte bu bina, Ortodoks bazilikası, Katolik katedrali ve cami olarak kullanılmıştır. Bina M. S. 360 yılında inşaa edilmiş ve o günlerde Konstantinapol'ün Yunan Patriyarkal katedrali olmuştur. 1200'lü yıllarda 60 yıl boyunca Kataloliklerin katedrali olmuş ancak 1453 yılında bir camiye dönüştürülene kadar tekrar bir Ortodoks kilisesi olarak kullanılmıştır. 1931 yılında halka açık bir bina haline gelmiş ve dört yıl sonra da bir müze olmuştur.
Bazı uzmanlar, yapının mimarisinin Bizans dönemi izleri taşıdığını ve kubbenin İstanbul'un en ünlü manzaralarından biri olduğunu belirtmişlerdir. Bu yapı, neredeyse bin yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olmuştur.
Kubbeye ek olarak Ayasofya, ayrıca pek çok sayıda kutsal emanet ve mozaiğiyle bilinmektedir. Müzeyi ziyaret edenleri muhteşem bir ikonostaz karşılar, ve bina ayrıca Pergamon'dan gelen küllerin saklandığı iki kaseye ev sahipliği yapar. Binanın içindeki diğer etkileyici eserler, Mermer Kapı,İsa, Meryem ve diğer pek çok aziz ve hükümdarın tasvir edildiği mozaiklerdir. Pek çok mozaik, 1930 yılındaki restorasyonda harcın bir bölümü dökülürken ortaya çıkmıştır. Restorasyon süreci, binanın tarihsel dönemde hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için bir ibadet yeri olduğundan oldukça enteresan geçmiştir. Bunun sonucunda birbiriyle çelişen inanç unsurlarının simgeleri ortaya çıkmıştır.
Kültürel Miras - Ayasofya binasının şimdiki hali, 300'lü yıllarda inşaa edilen yapıdan orijinal hiçbir şey ihtiva etmemektedir. Bina iki kez yıkılmıştır, bunlardan ilki ayaklanmalar sırasında, ikincisi ise Nika İsyanı sırasında olmuştur ve bugün ayakta olan yapı, 500lü yıllar döneminde yapılmış olandır. Jüstinyen mevcut yapının inşaasını üstlenmiştir ve açılış konuşmasında "Ey Süleyman! Seni yendim!" demiştir. Binanın kubbesi bir depremde ciddi şekilde hasar görmüş, daha sonra orijinal kubbeden daha sağlam olabilmesi için değişik bir şekilde inşaa edilmiştir.