Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası’dır. Müzeler Haftası'nda Türkiye'nin kültür varlıkları tanıtılır. Eski eserlerin korunmasının önemi yeni nesillere anlatılır. Müzeler gezilerek milli kültür ve tarih bilgisi geliştirilir.
Bu derste Müzeler haftasının nasıl oluştuğunu, Türkiye'nin belli başlı müzelerini ve arkeolojik kazıları hakkında bilgi edineceksiniz.
Tarihte bilinen ve Osmanlı'nın son döneminde yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş ilk Türk arkeolog kimdir?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Türkiye'de müzecilik 1846'da başladı. İlk müze İstanbul’da Aya İrini Kilisesi'nde kuruldu. Daha sonra özellikle Nemrut Dağı'nda yapılan arkeolojik kazılardan çıkan eserler İstanbul’a getirildi. Sırasıyla İstanbul Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri müzeleri kuruldu.1924 yılında Topkapı Sarayı müze olarak hizmete açıldı. 1928 yılında Etnografya Müzesi tamamlanarak hizmete girdi. 1934 yılında Ayasofya müze olarak hizmete sunuldu. Bu arada Türkiye'nin diğer illerinde de müzeler açıldı.
Cumhuriyet döneminde bir yandan müzeler açılırken öte yandan da arkeolojik kazılar yapıldı. Roma Hamamı, Alacahöyük, Alişar ilk milli arkeolojik kazılardır. Bu kazılardan çıkan eserler Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir.Türkiye topraklarında Antik Yunanlılar'ın amfitiyatrolarından tarihte ilk parayı bulan Lidyalılara, Mısırlılarla ilk yazılı antlaşmasını imzalayan Hititlerden Bizanslılara kadar pek çok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıkların kalıntıları, anıtları ve belgeleri müzelerde sergilenmektedir.
Türkiye'de günümüzde sanat tarihi, modern sanat ve arkeoloji ile ilgili pek çok müze bulunduğu gibi oyuncak, gelenek ve görenekler gibi tematik sergileme yöntemi kullanan müzelerde vardır. Müzeler haftasında okullar daha önceden randevu aldıklar ı müzeyi sınıfça ziyaret ederler. Müze küratörleri tarafından geliştirilen eğitim programları gezi öncesi veya sonrası interaktif bir şekilde uygulanır. Modern müzecilik anlayışıyla bilinen İstanbul Modern, Sabancı Müzesi ve Pera Müzesi, değişik yaş grupları için eğitim programları da hazırlarlar.
Bergama Müzesindeki Zeus Sunağı gibi başat eserler Anadolu'dan Alman arkeologlar tarafından toplanmıştır.Eserlerin Osmanlı'dan Almanya'ya getirilişinin yasallığı tartışmaları sonrası geri iade edilmeleri talep edilmiştir.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Tarihte bilinen ilk Türk arkeolog kimdir?
Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Kendi çabaları ve Anadolu'nun her yerinden topladığı eserlerle Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesini kurmuştur.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkenizde en çok hangi uygarlık veya döneme ait arkeolojik eserler sergilenir?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ülkenizde en çok hangi uygarlık veya döneme ait arkeolojik eserler sergilenir?

What is the most popular period or civilization that brings archaeological antiquities to the museums in your country?