Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Sevgililer Günü, Aziz Valentin Gününden esinlenilmiştir. 14 Şubat'ta kutlanır. Sevgililer ve eşlerin birbirlerine verdikleri değer, sevgi, aşk ve tutkuyu göstermek için kutlanan bir gündür.
Bu derste, Türkiye'de Sevgililer Günü'nün nasıl kutlandığına dair bilgiler edineceksiniz ve Türk tarihi boyunca sevgili kavramıyla ilgili ilginç şeyler öğreneceksiniz.
Osmanlı'da değişik renk ve şekillerdeki oyalı mendillerin ne anlama geldiklerini biliyor musunuz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Türkiye'de Sevgililer Günü klasik anlamda kutlanır. Sevgililer birbirlerine hediyeler alır, aşk mesajlarıyla dolu kartlar yazarlar. Çiçek, çikolata, kalpli oyuncaklar genelde popüler hediye seçenekleri arasındadır. Deniz kenarı gibi manzaralı restoranlarda romantik bir akşam yemeği için yer ayırtılır. Bugünü evde baş başa akşam yemeği yiyerek ve film izleyerek geçiren çiftlerde çoktur. Bugüne önem veren bazı çiftler Sevgililer Günü'nde evlenmeyi veya evlilik teklif etmeyi tercih ederler.
Bugün Hristiyan kökenli bir kutlama olduğundan bazı geleneksel kişiler tarafından uygun bulunmamaktadır. Osmanlı'da ise sevgililik günümüze göre çok daha kapalı yaşanırdı. Sadabad, İstanbul'da Osmanlı'nın en gözde mesire yeriydi. Burada genç aşıklar buluşur, eğlenceler tertiplenirdi. Günlük hayatta kalabalık içinde konuşması ayıp olan kadınlar hislerini oyalı mendilleriyle ifade ederlerdi.
Dede Korkut Destanındaki Deli Dumrul efsanesine göre yiğit ve tezcanlı olan Deli Dumrul ölüm meleği Azrail'e meydan okur. Öfkelenen Azrail onun canını almak için gelir. O da kendisinin yerine canını verecek birini aramaya başlar. Annesi ve babası canlarını vermek istemezler ama sevgilisi canını vermeyi kabul eder. Dumrul'un sevgilisinin fedakarlığından etkilenen Tanrı, anne ve babanın kalan günlerini onlara ekleyerek onları bağışlar.
Türklerde anne ve babaya verilen değerle tezat gibi görünen Deli Dumrul Destanını kendi bağlamında değerlendirmek gerekir. Türk kavimleri göçebe olduklarından neslin devamını sağlayacak, gençlerin birlikteliği önemliydi.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Osmanlı'da değişik renk ve şekillerdeki oyalı mendillerin ne anlama geldiklerini biliyor musunuz?
Mendil oyalarında sarı çiçek dizisi mutsuzluğu veya ümitsiz bir aşkı, beyaz yaseminler kadının evli olduğunu, sümbül nişanlı olduğunu, yaban gülü erkeğinin uzakta oluşunu, biber kocası ile arasının iyi olmadığını, pembe çiçekli oya ise kadının hamileliğini gösterirdi.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Kültürünüzde Sevgililer Günüyle ilgili eski bir adet varsa bizimle paylaşır mısınız?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Kültürünüzde Sevgililer Günüyle ilgili eski bir adet varsa bizimle paylaşır mısınız?

Would you like to share with us any ancient traditions in your culture about Valentine's Day?