Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Herkese Merhaba, Ben Zehra.
Her yıl 10 Kasım, Atatürk'ün hayatı, başarıları, ilke ve inkılaplarının değerini anlamak amacıyla onun ölüm yıldönümünde anılır. O, dağılmakta olan Osmanlı'dan bir cumhuriyet yaratmıştır.
Bu derste, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde yapılan etkileyici anma töreni ve Türk vatandaşları için önemi hakkında bilgiler edineceksiniz.
Yakın Türk tarihinde etkili olan Atatürk'ün altı ilkesini sayabilir misiniz?
Cevabı bu video'nun sonunda göstereceğiz.
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında saat 9'u 5 geçe, Dolmabahçe Sarayında siroz hastalığından vefat etmiştir. Tabutu Türk bayrağına sarılı bir katafalk üzerinde bir müddet yasa boğulan İstanbul halkının ziyaretine açılmıştır. Cenaze namazı ve alayından sonra on beş yıl boyunca Anıtkabir yapılana kadar mermer bir lahit içinde Ankara Etnografya Müzesinde kalmıştır. Daha sonra Anıtkabir'e nakledilmiştir.
Her yıl 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Türkiye genelinde bir dakika boyunca sirenler çalmaya başlar. Trafikteki araçlar durur, içindekiler iner ve ayakta dururlar. İşyerlerindekiler ara verir ve ayağa kalkarlar. Okullarda ise zaten anma törenine hazır olan öğrenciler toplantı salonlarında ayağa kalkarlar. Hayat adeta durur ve siren sesleri eşliğinde bir dakika saygı duruşunda bulunulur. Hemen arkasından okullarda ve resmi yerlerde İstiklal Marşı okunur.
Mustafa Kemal Atatürk; barış, demokrasi, laiklik ve temel hak ve özgürlükleri savunan bir komutan, devrimci bir devlet adamı ve aynı zamanda akademik çalışmalara meraklı bir araştırmacıydı. Her ne kadar günümüzde kendisine verilen önem bazıları tarafından aşırı milliyetçi bulunup eleştirilse de ileri görüşlülüğü, düşünceleri ve askeri başarısıyla uluslararası bir üne sahip olup saygı görmüştür. Kendisinin ünlü sözlerinden biri düşüncelerini özetler niteliktedir: Yurtta barış, cihanda barış!
Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı, 1934'te soyadı kanunundan hemen sonra, ata ve Türk sözcükleri birleştirilerek meclis onayıyla verilmiştir.
Ve şimdi size deminki quiz'in cevabını vereceğim.
Yakın Türk tarihinde etkili olan Atatürk'ün yedi ilkesini sayabilir misiniz?
Bu ilkeler; cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, milliyetçilik ve devletçiliktir.
Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi?
Ülkenizin yakın tarihinde etkili olmuş bir politikacının adını ve en bilinen sözünü bizimle paylaşır mısınız?
TurkishClass101.com' a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

TurkishClass101.comVerified
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ülkenizin yakın tarihinde etkili olmuş bir politikacının adını ve en bilinen sözünü bizimle paylaşır mısınız?

Can you share the name of a politician who has affected your country's recent history and their most famous saying?